Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!

Parafia Godziszka

Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
w Godziszce
Parafia M.B. Szkaplerznej
w Godziszce
w Godziszce
Parafia M.B. Szkaplerznej
Przejdź do treści

Menu główne:Lipiec - miesiąc poświęcony Najdroższej Krwi Chrystusa

"Odpraw komunię duchową. To prosty akt pragnienia i woli, ufności w waszym Zbawcy. Ten miesiąc poświęcony jest uczczeniu mojej krwi. Chciej pragnąć, aby moja krew w każdej chwili oczyszczała twoją duszę i cały świat. Ufaj wiedząc, że w ten sposób idziesz za moim pragnieniem" (Jezus, 1 lipca 1940 - w objawieniu Gabrieli Bossis)

************


Tu Pan Bóg jest na se­rio
pew­ny i praw­dzi­wy
bo tu­taj wie­dzą kie­dy kury kar­mić
jak kro­wę doić żeby nie kop­nę­ła
jak sta­ran­nie usta­wić dra­bin­kę do sia­na
jak od­róż­nić liść klo­nu od li­ścia ja­wo­ru
tak po­dob­ne do sie­bie
lecz róż­ne od spodu
a li­ści nie zro­zu­miesz ani nie od­mie­nisz

tu wie­dzą że ko­nie sto­ją gło­wa­mi do środ­ka
że kos boi się bar­dziej w ogro­dzie niż w le­sie
że skow­ro­nek spło­szo­ny raz jesz­cze za­śpie­wa
ku­kuł­ka tu­taj żywa a nie na­krę­co­na
psz­czo­ła wciąż się uwi­ja raz w pra­wo raz w lewo
a mirt roz­kwi­ta tyl­ko w zim­nym oknie
pta­ki też nie od razu wszyst­kie za­sy­pia­ją
zresz­tą mogą się cza­sem ser­decz­nie po­my­lić

jak ktoś kto bije żonę by zra­nić te­ścio­wą
i wia­do­mo że so­sny nie­bie­sko­zie­lo­ne
a dziu­ra­wiec to żół­te świę­to­jań­skie zie­le

tu Pan Bóg jest jak Pan Bóg
pew­ny i praw­dzi­wy
tyl­ko dla fi­lo­zo­fów gar­ba­ty i krzy­wy
(Na wsi, ks. J. Twardowski)
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego