Odpusty zupełne i cząstkowe w Kościele - Parafia Godziszka

Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
w Godziszce
Parafia M.B. Szkaplerznej
w Godziszce
w Godziszce
Parafia M.B. Szkaplerznej
Przejdź do treści

Odpusty zupełne i cząstkowe w Kościele


Wszystkie odpusty w Kościele

Warunki odpustu możliwego do uzyskania np. w dzień odpustu parafialnego podawane są zazwyczaj przez księży w danej parafii.


Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane są trzy warunki:

1) spowiedź sakramentalna;
2) komunia św.;
3) modlitwa w intencji Papieża.
   
Chodzi tu o intencję, jaką Ojciec Św. wyznacza na każdy miesiąc, a  nie w intencji osoby Papieża.
Wystarczy odmówić "Ojcze nasz" i "Zdrowaś  Maryjo".
Intencje papieskie na rok 2018 dostępne są tutaj: Intencje Papieskie

Wykaz odpustów zupełnych i cząstkowych, podanych przez Penitencjarię Apostolską 29 czerwca 1969 roku
(poza powyższymi trzema warunkami koniecznymi, dodatkowo):

1. Odmówienie modlitwy: Czynności nasze... (Mszał Rzymski: kolekta z czwartku po Popielcu) - odpust cząstkowy.
2. Odmówienie aktów cnót teologalnych i żalu za grzechy - odpust cząstkowy.
3. Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu - odpust cząstkowy;  adoracja Najświętszego Sakramentu: przynajmniej pół godziny
- odpust  zupełny.
4. Odmówienie hymnu: Uwielbiam Cię nabożnie (Adoro Te, devote) - odpust cząstkowy.
5. Odmówienie przed zebraniami modlitwy: Stajemy wobec Ciebie, Panie - odpust cząstkowy.
6. Odmówienie modlitwy: Do Ciebie, Święty Józefie - odpust cząstkowy.
7. Odmówienie modlitwy: Dzięki Ci składamy, Wszechmogący  Boże, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje. Który żyjesz i królujesz na  wieki
wieków. Amen. - odpust cząstkowy.
8. Odmówienie modlitwy: Aniele Boży - odpust cząstkowy.
9. Odmówienie modlitwy Anioł Pański, w okresie wielkanocnym Królowo nieba - odpust cząstkowy.
10. Odmówienie hymnu Duszo Chrystusowa - odpust cząstkowy.
11. Nawiedzenie jednej z czterech patriarchalnych bazylik  rzymskich (św. Piotra, św. Pawła za Murami, Matki Boskiej Większej, św.  Jana na
Lateranie) i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę   
- w święto tytułu;
- w jakiekolwiek święto nakazane;
-  raz w roku w innym dniu wybranym przez wiernego - odpust zupełny.
12. Błogosławieństwo Papieskie Urbi et Orbi choćby tylko przez radio lub telewizję - odpust zupełny.
13. Nawiedzenie cmentarza w dniach 1-8 listopada i modlitwa  za zmarłych - odpust zupełny; w pozostałe dni roku - odpust cząstkowy
14. Nawiedzenie cmentarza starochrześcijańskiego, czyli katakumb - odpust cząstkowy.
15. Odmówienie Składu Apostolskiego (pacierzowe wyznanie  wiary) lub Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskiego (mszalne wyznanie  wiary) - odpust cząstkowy.
16. Akt komunii duchowej, wzbudzony przy pomocy jakiejkolwiek pobożnej formuły - odpust cząstkowy.
17. Pobożne uczestnictwo w adoracji krzyża podczas liturgii w Wielki Piątek - odpust zupełny.
18. Odmówienie Jutrzni lub Nieszporów żałobnych - odpust cząstkowy.
19. Udział w nauczaniu lub uczeniu się nauki chrześcijańskiej - odpust cząstkowy.
20. Odmówienie Psalmu 130(729): Z głębokości - odpust cząstkowy.
21. Odmówienie modlitwy: Panie, Boże wszechmogący... (Liturgia Godzin: poniedziałek, II tydzień, Jutrznia) - odpust cząstkowy.
22. Odmówienie modlitwy: Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu -  po komunii św. przed obrazem Jezusa Chrystusa w każdy piątek Wielkiego  Postu
i w Wielki Piątek   - odpust zupełny; w pozostałe dni roku - odpust cząstkowy.  
23. Uczestnictwo w uroczystym obrzędzie eucharystycznym na zakończenie kongresu eucharystycznego - odpust zupełny.  
24. Odmówienie modlitwy: Wysłuchaj nas, Panie Święty, Ojcze  wszechmogący, wieczny Panie, i racz zesłać z nieba świętego Anioła  Swego, aby
strzegł, osłaniał, nawiedzał i bronił wszystkich mieszkańców  tego domu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. - odpust cząstkowy.
25. Uczestnictwo w rekolekcjach trwających przynajmniej trzy dni - odpust zupełny.
26. Odmówienie aktu: O Jezu Najsłodszy (akt wynagrodzenia) -  odpust cząstkowy, natomiast w uroczystość Najświętszego Serca Pana  Jezusa -
za odmówienie publiczne - odpust zupełny.
27. Odmówienie aktu: 0 Jezu Najsłodszy, Odkupicielu (akt  poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi) - odpust cząstkowy,  natomiast
w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata za  odmówienie publiczne - odpust zupełny.
28. W godzinę śmierci, o ile nie ma kapłana, który udzieliłby  sakramentów i błogosławieństwa papieskiego, można odmówić jakąkolwiek
modlitwę, o ile chrześcijanin za życia miał zwyczaj odmawiania  jakichkolwiek modlitw. Do tego odpustu należy posłużyć się krucyfiksem  lub krzyżem - odpust zupełny:
29. Odmówienie litanii: do Najświętszego Imienia Jezus, do  Najświętszego Serca Pana Jezusa, do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana,  Loretańska
do Najświętszej Maryi Panny, do świętego Józefa, do  Wszystkich Świętych - odpust cząstkowy.   
30 Odmówienie kantyku: Magnificat - odpust cząstkowy.
31. Odmówienie modlitwy: Maryjo, Matko łaski, Matko  miłosierdzia. Broń mnie od wroga i przyjmij w godzinę śmierci - odpust  cząstkowy.
32. Odmówienie modlitwy: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo (modlitwa św. Bernarda) - odpust cząstkowy.
33. Odmówienie Psalmu 51(50): Zmiłuj się... - odpust cząstkowy.
34. Uczestnictwo w publicznie odprawianej nowennie przed  Bożym Narodzeniem, Zesłaniem Ducha Świętego i Niepokalanym Poczęciem -
odpust cząstkowy.
35. Posługiwanie się przedmiotami pobożności (krucyfiksem,  krzyżem, różańcem, szkaplerzem, medalikiem), jeśli są pobłogosławione  przez
Papieża, ewentualnie przez biskupa - odpust zupełny, jeśli w  uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, odmówimy wyznanie wiary  (jakąkolwiek formułę); natomiast posługując się tymi przedmiotami  pobłogosławionymi przez kapłana lub diakona - odpust cząstkowy.
36. Odmawianie Małych oficjów: O męce Pańskiej, o  Najświętszym Sercu Pana Jezusa, o Matce Bożej, o Niepokalanym Poczęciu, o  św. Józefie -
odpust cząstkowy.
37. Odmówienie zatwierdzonej przez władzę kościelną modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne - odpust cząstkowy.
38. Odprawienie modlitwy myślnej (rozmyślania) - odpust cząstkowy.
39 Odmówienie modlitwy za Papieża: Wezwanie: Módlmy się za  Papieża naszego... Odpowiedź: Niech go Pan strzeże, zachowa przy życiu,  darzy
szczęściem na ziemi, i broni przed nieprzyjaciółmi - odpust  cząstkowy.
40. Odmówienie modlitwy: 0 święta uczto... - odpust cząstkowy.
41. Słuchanie przepowiadanego Słowa Bożego (kazania) - odpust  cząstkowy; wysłuchanie kilku nauk w czasie misji oraz uczestnictwo w
uroczystym zakończeniu - odpust zupełny
42. Pierwsza komunia św. -odpust zupełny zyskują ci, którzy  po raz pierwszy przystępują do komunii św. lub pobożnie uczestniczą w  tej
uroczystości.
43. Sprawowanie i uczestnictwo we Mszy św. prymicyjnej - odpust zupełny.
44. Odmówienie: Modlitwy o jedność Kościoła - odpust cząstkowy.
45. Uczestnictwo w miesięcznym dniu skupienia - odpust cząstkowy.
46. Odmówienie modlitwy: Wieczny odpoczynek - odpust cząstkowy.  
47. Odmówienie modlitwy: Racz, Panie nagrodzić życiem  wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego - odpust
cząstkowy.    
48. Odmówienie różańca w kościele, kaplicy publicznej, w  rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w pobożnym stowarzyszeniu (wystarczy  odmówić
tylko jedną część różańca) - odpust zupełny; natomiast  odmówienie poza tymi miejscami lub wspólnotami - odpust cząstkowy:
49. Sprawowanie i uczestnictwo we Mszy św. jubileuszowej z okazji 25-, 50-, 60-lecia kapłaństwa - odpust zupełny.
50. Czytanie Pisma Świętego przez pół godziny - odpust zupelny; natomiast w krótszym czasie - odpust cząstkowy.
51. Odmówienie: Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia... - odpust cząstkowy.
52. Odmówienie: Święta Maryjo, przybądź z pomocą biednym - odpust cząstkowy.
53. Odmówienie modlitwy: "Święci Apostołowie Piotrze i Pawle..." - odpust cząstkowy.
54. W dniu liturgicznego obchodu świętego odmówienie modlitwy  mszalnej (kolekty) lub innej, zatwierdzonej ku czci danego świętego -  odpust
cząstkowy.
55. Pobożne przeżegnanie się i wypowiedzenie słów: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. - odpust cząstkowy.
56. Nawiedzenie kościołów stacyjnych w Rzymie - odpust  cząstkowy; natomiast uczestniczenie w tych kościołach w świętych  czynnościach -
odpust zupełny.
57. Odmówienie modlitwy: Pod Twoją obronę - odpust cząstkowy.
58. Nawiedzenie kościoła (jednorazowo), w którym trwa Synod diecezjalny i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę - odpust zupełny.
59. Odmówienie: Przed tak wielkim Sakramentem... podczas  liturgii Wieczerzy Pańskiej po Mszy św. (w Wielki Czwartek) i w  uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) - odpust zupełny; w innym czasie - odpust cząstkowy.
60. Publiczne odmówienie hymnu: Ciebie Boga... (Te Deum) w  ostatnim dniu roku - odpust zupełny; w innym czasie (nawet prywatnie
odmawiając) - odpust cząstkowy.
61. Publiczne odmówienie hymnu: Przyjdź Duchu Święty (Veni  Creator) w Nowy Rok i w uroczystość zesłania Ducha Świętego - odpust  zupełny;
w pozostałe dni (nawet prywatnie odmawiając) odpust cząstkowy.
62. Odmówienie modlitwy: Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca wiernych Twoich i ogień miłości w nich zapal - odpust cząstkowy.
63. Odprawienie Drogi Krzyżowej - warunki:
- odprawić przed stacjami Drogi Krzyżowej;
- musi być 14 krzyżyków;
- rozważanie Męki i śmierci Chrystusa (nie jest konieczne rozmyślanie o poszczególnych tajemnicach każdej stacji);
- wymaga się przechodzenia od jednej stacji do drugiej (przy  publicznym odprawianiu wystarczy, aby prowadzący przechodził, jeśli  wszyscy wierni nie mogą tego czynić);
  
"przeszkodzeni" mogą przez pół godziny pobożnie czytać i rozważać o Męce i Śmierci Chrystusa - odpust zupełny
64. Odmówienie modlitwy: Nawiedź ten dom (Liturgia Godzin: Kompleta po Nieszporach uroczystości) - odpust cząstkowy.
65. Nawiedzenie kościoła parafialnego: w święto tytułu lub 2  sierpnia, kiedy to przypada odpust "Porcjunkuli"; należy wtedy odmówić  Ojcze
nasz i Wierzę - odpust zupełny.
66. Nawiedzenie kościoła i ołtarza w dniu poświęcenia (dawnej  konsekracji) i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę - odpust zupełny.
67. Nawiedzenie kościoła lub kaplicy we Wspomnienie  Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada) i odmówienie tam Ojcze nasz i  Wierzę -
odpust zupełny.
68. Nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonników w święto ich założyciela i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę - odpust zupełny.
69. Nawiedzenie kościoła lub kaplicy w czasie trwania  wizytacji pasterskiej - odpust cząstkowy; natomiast uczestniczenie tam w  świętych
czynnościach, którym przewodniczy wizytator - odpust zupełny.
70. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych podczas liturgii  Wigilii Paschalnej lub w rocznicę swego chrztu - odpust zupełny;  natomiast
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przy pomocy jakiejkolwiek  formuły w innym czasie - odpust cząstkowy.

Odpusty zatwierdzone dla Polski:

 1. Uczestnictwo w nabożeństwie Gorzkich żalów jeden raz w okresie  Wielkiego Postu w jakimkolwiek kościele na terenie Polski - odpust
zupełny.  
2. Nawiedzenie bazyliki mniejszej w następujące dni:
- w uroczystość Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca).
- w święto tytułu;
- w święto "Porcjumkuli" (2 sierpnia); - jeden raz w ciągu roku w dniu określonym według uznania - odpust zupełny.

+ Alojzy de Magostris
Arcybiskup tyt. Novenris
Pro-Penitencjarz Większy
Wróć do spisu treści