Codzienny odpust zupełny - Parafia Godziszka

Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
w Godziszce
Parafia M.B. Szkaplerznej
w Godziszce
w Godziszce
Parafia M.B. Szkaplerznej
Przejdź do treści

Codzienny odpust zupełny


Odpusty możemy zyskiwać codziennie - za siebie, a także za dusze zmarłych.

"Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za  nie… O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie  jałmużnę ducha i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości" - mówił o  duszach czyśćcowych Pan Jezus do św. Faustyny.

Odpust jest to darowanie wobec Boga kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Może być zupełny albo cząstkowy (darowanie części kary).
Odpusty kojarzą się zwykle ze dniami patronów naszych parafii.

Odpust  zupełny można uzyskać codziennie, wypełniając poniższe warunki.

  • Kto może uzyskać odpust?
Osoba ochrzczona, wolna od ekskomuniki, będąca w stanie łaski  uświęcającej przynajmniej pod koniec wypełniania przepisanych czynności  oraz posiadająca przynajmniej ogólną intencję  zyskania  odpustu.

  • Dodatkowo należy spełnić 5 warunków:
1. przystąpić do spowiedzi
2. przystąpić do Komunii świętej
3. pomodlić się w intencjach Ojca Świętego, np. Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo.

"W intencjach Ojca Świętego" nie oznacza "za Ojca Świętego", ale w intencjach, w których modli się Ojciec Święty. Jeśli nie zna się tych intencji, wystarczy w duchu wypowiedzieć, że "modlę się w intencjach Ojca Świętego".
Wystarczy odmówić "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo".
Intencje papieskie na rok 2018 dostępne są tutaj: Intencje Papieskie

(Po jednej spowiedzi sakramentalnej można  uzyskać  wiele  odpustów  zupełnych.  Natomiast  po  jednej  Komunii   eucharystycznej i po jednej modlitwie w intencjach Ojca Świętego zyskuje  się tylko jeden odpust zupełny.)
4. być wolnym od jakiegokolwiek  przywiązania do grzechu, nawet powszedniego.
Grzech powszedni - w skrócie to dobrowolne stosowanie tzw. drobnych grzeszków jako metody  radzenia sobie w życiu. Jeżeli ktoś nie jest w pełni wolny od takiego  przywiązania, może uzyskać odpust cząstkowy.
5. wypełnić jeden z poniższych warunków szczegółowych. Są to:
A. pobożne odmówienie  cząstki Różańca Świętego, w sposób ciągły, z rozważaniem tajemnic  różańcowych, w kościele albo w kaplicy albo rodzinie albo we wspólnocie  zakonnej, we wspólnocie wiernych
B. czytanie Pisma  Świętego z czcią należną Słowu Bożemu i na sposób lektury duchowej  przynajmniej przez pół godziny z tekstu zatwierdzonego przez władzę  kościelną. Może to być słuchanie czytającego Biblię, także przez środki  audiowizualne
C. nawiedzenie i adorowanie Najświętszego Sakramentu przez pół godziny
D. pobożne odprawienie  Drogi Krzyżowej - przed stacjami prawnie erygowanymi - połączone z  rozważaniem Męki i Śmierci Chrystusa - i przechodzeniem od stacji do  stacji. Ci, którzy z przyczyn od siebie niezależnych nie mogą odprawić  nabożeństwa w sposób przyjęty zwyczajowo, mogą uzyskać taki sam odpust,  jeżeli przynajmniej przez 15 minut będą pobożnie czytać i rozważać Mękę i  Śmierć Pana Jezusa.
E. pobożnie odmówienie  Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec  Najświętszego Sakramentu publicznie wystawionego lub przechowywanego w  tabernakulum. Można to uczynić także w domu, jeśli z powodu choroby lub  innej słusznej racji nie można wyjść z domu (dotyczy terytorium Polski).

Istnieją ponadto liczne możliwości uzyskania odpustów w szczególnych dniach i okolicznościach.
Odpusty można ofiarować we własnej intencji albo za zmarłych,  niekoniecznie sobie znanych. W takim przypadku wystarczy ogólna intencja  uzyskania odpustu za osobę zmarłą. Nie można zyskać odpustu za osobę  żyjącą.
Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Drugi  raz można uzyskać odpust zupełny tego samego dnia w godzinę śmierci.

Odpust cząstkowy

Jeśli nie uda się wypełnić któregoś z warunków szczegółowych, odpust  będzie liczony jako cząstkowy. Jest to nadal z wielkim pożytkiem dla nas  lub dla dusz czyśćcowych. Gładzi on na pewno jakąś część dni  czyśćcowych, które tym duszom pozostały, lub które nam przyjdzie  przeczekać po śmierci.
Wróć do spisu treści