Komunia Święta do ręki czy do ust? - Parafia Godziszka

Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
w Godziszce
Parafia M.B. Szkaplerznej
w Godziszce
w Godziszce
Parafia M.B. Szkaplerznej
Przejdź do treści

Komunia Święta do ręki czy do ust?


Czy przyjmowanie Komunii Świętej do ręki jest zgodne z naszą religią i wiarą?
Czy taki sposób przyjmowania Jezusa do serca jest godny?
Czy warto wstydzić się przyjmować Komunię Świętą do ręki?

W odpowiedzi na to pytanie pomaga sięgnięcie m.in. do instrukcji Kongregacji ds. Kultu Bożego i dyscypliny Sakramentów
Redemptionis Sacramentum (z 25 marca 2004 r.), która mówi:

"Przy udzielaniu Komunii świętej należy pamiętać, że święci szafarze nie  mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są  odpowiednio przygotowani i prawo nie zabrania im ich  przyjmowania. Stąd każdy ochrzczony katolik, któremu prawo tego nie  zabrania, powinien być dopuszczony do Komunii świętej. W związku z tym nie wolno odmawiać Komunii świętej  nikomu z wiernych, tylko dlatego, że na przykład chce ją przyjąć na  klęcząco lub na stojąco. (nr 91) Chociaż każdy wierny zawsze ma prawo  według swego uznania przyjąć Komunię świętą do ust, jeśli ktoś chce ją  przyjąć na rękę, w regionach, gdzie Konferencja Biskupów, za zgodą  Stolicy Apostolskiej, na to zezwala, należy mu podać konsekrowaną Hostię. Ze szczególną troską trzeba jednak czuwać,  aby natychmiast na oczach szafarza ją spożył, aby nikt nie odszedł,  niosąc w ręku postacie eucharystyczne. Jeśli mogłoby zachodzić niebezpieczeństwo profanacji, nie należy udzielać wiernym Komunii świętej na rękę"(nr 92).

Jak więc widzimy, nie chodzi tutaj o sposób przyjmowania, ale o nasze wewnętrzne przygotowanie do przyjęcia Komunii
Świętej. Mam ją przyjmować godnie i z namaszczeniem.
Jeśli nie będziemy gotowi na przyjęcie Chrystusa, jeśli do Komunii Świętej podejdziemy na zasadzie "bo inni idą, mnie nie wypada nie iść", to choćbyśmy przyjmowali ją do ust leżąc krzyżem na posadzce i śpiewając pobożne pieśni, nie podniesie to rangi i świętości naszego spotkania z Jezusem.

Możemy jeszcze sięgnąć do słów II Polskiego Synodu  Plenarnego, którego obrady zakończyły się w 1999 roku. W jednym z  dokumentów tego synodu, zatytułowanym "Liturgia Kościoła po Soborze  Watykańskim II" czytamy:

"Synod Plenarny potwierdza i wyraża szacunek  dla zwyczaju przyjmowania Komunii św. do ust w postawie zarówno  klęczącej, jak i stojącej, nie wykluczając jednak innych form  przyjmowania Komunii św., z zachowaniem najwyższej czci dla Eucharystii"  (nr 92)

Komunię Świętą można przyjmować więc zarówno do ust, jak i do ręki. U nas przyjął się głównie ten pierwszy sposób. Ale jeśli ktoś ma jakiekolwiek obiekcje do takiego sposobu - nie chce mieć styczności z ręką kapłana, czy boi się przeniesienia choroby od innych ludzi poprzez dłonie szafarza - jak najbardzie może przyjmować komunikanty do ręki. Nie ma sensu się tego wstydzić i patrzyć na innych ludzi, w jaki sposób oni przystępują do Komunii Świętej.

Pamiętaj o jednym - ma być godnie!
Wróć do spisu treści